יום פתוח במעייני הישועה בשיתוף מכון השמיעה - שמעיה