משלחת שמעיה לפולין

בהמשך ליציאת העולם מהקורונה ופתיחת השמיים הוציאו בשמעיה את המשלחת השנתית לפולין
והונגריה,המשלחת של קבוצת הבוגרים באגף כו"ח ורכז הפעילות בשפת הסימנים הרב דוד רומי
פתחה את ביקורה אשר נמשך כשבוע ימים בתפילה על קברו של ר' ישעי'לה מקרעסטיר בהונגריה
משם המשיכו חברי המשלחת לפולין לתפילה על קברם של ר' נפתלי מרופשיץ ור' אלימלך מליז'ענסק
שיאו של הביקור היה עת הגיעו חברי המשלחת אל מחנה ההשמדה אושוויץ ומוזיאון השואה המקומי
כאשר הרגע המרגש במעמד היה שירת אני מאמין ואמירת קדיש בשפת הסימנים במקום המשרפות
ותאי הגזים של אחינו הקדושים שנרצחו על קידוש השם
מנכ"ל שמעיה הרב לוי סיכם את הביקור המרגש "נצח ישראל לא ישקר, כשנמצאים על האדמה
הארורה ואומרים את הקדיש יהודים עם מוגבלויות אשר כידוע היו הראשונים להיטבח בידי הצורר
הנאצי הארור ימ"ש אין תחייה גדולה מזו ועילוי נשמה גבוה לאותם צדיקים"