ערב הורים לילדי המעונות והמרכזים הטיפוליים של שמעיה

בשבוע האחרון קיימנו ערב הסברה להורי הילדים ממעונות היום השיקומיים והמרכז לגיל הרך של שמעיה בנושא המעבר מגיל מעון לגיל הרך,
בערב זה השתתפו עשרות אימהות שקיבלו הסבר מפורט מנציגי משרד החינוך על גני השילוב במרכז, ועדות זכאות ואפיון ועוד בסיומו של הערב התקיים פאנל בו נתנו העו"ס ואנשי המקצוע מענה לשאלות ההורים והתעניינותם בחוק חינוך המיוחד וזכיותיהם.
שמעיה תמשיך להנגיש ולעזור בכל דרך כדי לקדם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם