אדם עם מוגבלות חייב להיות שווה זכויות בתעסוקה ובכלל


ביום שני האחרון 07/06/21 אירח אגף התעסוקה בשמעיה,את מר נתן חנינה מנהל תחום התעסוקה ב 'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים' בתחילה סקרו מנהלת האגף והעו"ס את המורכבויות שאיתם מתמודדים צוות הרכזים בשטח, כאשר בהמשך המפגש ,התקיים רב שיח מקצועי של מר חנינה עם כל צוות רכזי התעסוקה בשמעיה בין היתר בהיבטים המשפטיים של בעיות שאיתם מתמודדים המלווים בתוכנית והרכזים בשטח, כמו כן , התקיימו דיונים על סוגיות משמעותיות לאנשים עם מוגבלות בעולם העבודה,זכויות ואפשרויות להתמודדות עם התנהלות לא הוגנת מצד מעסיקים.

בסיום המפגש ציין מר חנינה את שיתוף הפעולה הפורה והעבודה המקצועית המשותפת, בין הנציבות לשמעיה, להגברת המודעות בקרב אנשים עם מוגבלות לזכויותיהם וליצירת עולם עבודה הוגן ומאפשר יותר.