הילולת ר שמעון בר יוחאי זיע"א:

ביום שלישי האחרון קבוצה ממועדון החרשים נסעו  לקברי צדיקים בצפון יחד עם הרב דוד רומי,במהלך הטיול,הקבוצה שמנתה כ 50 איש  התחילה את המסע עוד באוטובוס במפגש רעים וחיזוק רוחני מאת הרב רומי,תחילתו של המסע בתפילה מרגשת בקברי האימהות היכן  שקבורים נשותיו של יעקב אבינו ונשותיהם של משה אהרון ודוד המלך והמשכו בתפילה בקבר ר מאיר בעל הנס שם קיימו תפילת ערבית מרגשת ברוב עם ,עם תקיעת שופרות,הקפות ואמירת יג מידות, לאחר מכן התיישבו לסעודה כיד המלך באולם מפואר,שם נאמרו דברי תורה ומוסר,שיאו של האירוע כאשר הגיעו בסופו של היום הרוחני הגדול ,לקבר ר שמעון בר יוחאי לתחינה ובקשה,מפקדי המשטרה במחוז הצפון שערוכה כבר בכוחות מתוגברים סביב הר מירון בראותם את האוטובוס של שמעיה ואת המשתתפים היקרים איפשרו באופן חריג ביותר מעבר לאוטובוס הקבוצה עד סמוך לקבר ממש,וכאן מתאר הרב רומי היתה התרגשות של ממש כאשר הציבור הגדול שפך את צקון לחשו בהשתטחות על קברו של התנא הקדוש,בשעת לילה מאוחרת יצאו המשתתפים בחזרה לביתם בתחושת התרוממות והודאה לה' יתברך,תוך שהם מברכים את כל העוסקים במלאכה ובראשם המנכ"ל הרב שמעון לוי ומוסר השיעורים הרב רומי שליט"א על המאמץ הגדול שהושקע במסע המיוחד.