הכח שלנו כחברה חרדית להיות חלק מהצלחתם של אנשים עם מוגבלות