שילוב מושלם בקהילה

כחלק מפעילותה הנרחבת של 'שמעיה' לשינוי עמדות קהילתיות ויצירת חברה פתוחה ומקבלת יותר,
הפצנו כתבה ששוברת כמה מיתוסים ותפיסות לגבי אנשים עם מוגבלות.
מה נחשב למוגבלות? מה אנחנו תופסים כקבלה? ומהי קבלה אמיתית?