צפו: מי פיתח את שפת הסימנים ללימוד התורה?


ראשי 'שמעיה' ביקרו בלשכתו של הגר"י יוסף יחד עם מספר ילדים חירשים וכבדי שמיעה # במהלך הביקור נדונו מספר נושאים הלכתיים, לצד סוגיות כלליות הנוגעים לחירשים וכבדי שמיעה # בפנים: וידאו וגלריה מהביקור
ביקור מרגש התקיים ביום חמישי בשבוע שעבר בלשכתו של הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א: למקום הגיעו ראשי ורבני ארגון 'שמעיה' - הרב אליעזר רוט רב הארגון, הרב שמעון לוי המנכ"ל, הרב יהושע רייס הסמנכ"ל, הרב דוד רוימי רב קהילת החירשים בשמעיה -  יחד עם מספר חניכים צעירים ומבוגרים.
במהלך הביקור הועלו מספר נדונים הלכתיים הנוגעים לחירשים וכבדי שמיעה בעניינים כגון חופה, קריאות הצטרפות למניין וכיו"ב. הראשל"צ הביע את דעתו כי בימינו הם מצטרפים לכל הנ"ל ללא בעיות הלכתיות, למעט אולי בעניין קריאת מגילה שגם בה יש פתרונות שונים.
בהמשך שוחח הראשל"צ ממושכות עם חניכי הארגון ושמע מהם על ההתמודדות שלהם עם האתגרים השונים עמם הם מתמודדים.
לאורך כל הפגישה גילה הראשל"צ התעניינות רבה בחייהם ומצוקותיהם של חניכי 'שמעיה', תוך שהוא מתבל בסיפורים ופרפראות מאביו הגדול ומגדולי הדורות האחרים, ויחסם לסוגיה.
בסיום הפגישה בירך הראשל"צ את הנוכחים שיעלו ויתעלו במעלות התורה והיראה. הוא גם הוסיף ברכה מיוחדת למנהלי 'שמעיה' שימשיכו בפעילותם החשובה למען קהילת החירשים וכבדי השמיעה, כמו גם למען אנשים עם מוגבלויות אחרות. "זו זכות גדולה שאי אפשר לתאר אפילו את מעלתה. אשריכם!"