תרומות

מדיניות ביטול עיסקה/תרומה
 מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע/ת הפעולה י/תהיה רשאי/ת לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט בכפוף חוק הגנת הצרכן 1981.
העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, ת/יחויב מבצע/ת הפעולה בעמלה כאמור.
העמותה תבצע ביטול או כל שינוי סכום התרומה על פי בקשת התורמ/ת.