פסק הלכה: חירשים יכולים לברך על מגילה עם "שקף" • צפו

רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין לרבני ארגון 'שמעיה', בראשם חתנו הגר"י רוט: ספק אם יוצאים יד"ח במגילה מנוקדת, ובוודאי שיש בעיה לברך עליה
ראשי ורבני ארגון 'שמעיה' המסייע לאנשים עם מוגבלויות שונות ובכללם חרשים וכבדי שמיעה, עלו למעונו של רבה של רמת אלחנן, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, להתייעצות וקבלת מענה בנושאים וסוגיות שונות שעל סדר יומם.
בביקור השתתפו הרב אליעזר רוט - רב הארגון וחתנו של הגר"י, הרב דוד רוימי - רב קהילת החרשים ב'שמעיה', מנכ"ל 'שמעיה' הרב שמעון לוי וסמנכ"ל הארגון הרב יהושע רייס.
בתחילת הביקור שמע הגר"י זילברשטיין סקירה על הפעילות והצמיחה הכבירה של ארגון 'שמעיה' בכל המישורים, ובירך את המשתתפים שיזכו להמשיך ולסייע לכל הנצרכים בכך.
בהמשך שאל הרב רוימי את הגר"י זילברשטיין מספר שאלות שהצטברו בחודשים האחרונים על שולחנו במהלך פעילותו למען החרשים וכבדי השמיעה.
במהלך הדברים עלתה הסוגיה הידועה בעניין שמיעת המגילה באמצעות מכשיר שמיעה, אשר יש בה צדדים לכאן ולכאן. אחת ההצעות שהועלו הייתה שהחרש יקרא את המגילה בעצמו מתוך מגילה מנוקדת. כידוע, באופן זה יכול החירש להגות את מילות המגילה בדקדוק רב וכך לצאת ידי חובה.
אלא שהגר"י זילברשטיין פסק שמדובר בפתרון בעייתי במיוחד, ובוודאי שאי אפשר לברך על קריאת מגילה מנוקדת.
תחת זאת הציע הרב להצמיד שקף עם ניקוד מותאם למילות המגילה לקלף - וכך יוכל הקורא להגות את המילים במדויק כשלמעשה את המילים הוא קורא ישירות מתוך מגילה כשרה למהדרין, ולצורך הניקוד הוא נעזר בדבר חיצוני.
באופן כזה, כך פסק הגר"י, יוצאים ידי חובה לכתחילה וכמובן שאפשר לברך על קריאת המגילה בשם ומלכות.