הפירות של שמעיה:

מ' היא נערה עם לקות שמיעה. במשך היום משתלבת מ' באחד התיכונים המוכרים בעיר, כשאחה"צ היא מגיעה למועדוניות 'שמעיה'.
המועדוניות, מהווה עבורה, ועבור כלל המשתתפות בה, קבוצת שווים לתמיכה והתקדמות אישית. בשנה האחרונה קיבלה מ' במועדונית כלים מיוחדים וההעשרה מקצועית ברמה גבוהה מעבר למה שמקבלות בנות גילה.
את התוצאות אתם רואים במו עיניכם.