′שמעיה′ ועיריית רמת גן בשיתוף פעולה יוצא דופן

ביום רביעי האחרון (1/8) נערכה פגישה מכוננת בלשכת ראש עיריית רמת גן. את הפגישה יזם ראש העיר מר ישראל זינגר והשתתפו בה גם סמנכ"ל הבורסה וקידום עסקים- מר אמנון בוץ, מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעיריית רמת גן- גב' גילה טאושטיין, מנכ"ל שמעיה- הרב שמעון לוי, וגב' לאה חייקה- תושבת רמת גן ומתורגמנית לשפת סימנים מטעם שמעיה.
עיקר הדיון בפגישה נסוב סביב הסוגיה המשמעותית של שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. אנשים עם מוגבלות כידוע מתקשים מאד להשתלב בתעסוקה בשוק הפתוח גם כשיכולותיהם המנטליות והתעסוקתיות גבוהות מאד לעיתים. כל מי שמכיר את הנושא קצת לעומק יודע להצביע על שורה של חסמים העומדים בפניהם מצד המעסיקים, מצד החברה ומצידם הם.
מנגד, אי אפשר להתכחש לגמרי לחששם של המעסיקים המעדיפים את העסקתם של אנשים ללא מוגבלות על פני העסקת עובד עם מוגבלות, אולי מחוסר ידע, העדר תמריצים או סטראוטיפים ודעות קדומות.
עמותת 'שמעיה' חרטה על דגלה את מטרת העל של שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה הרגילה, וכחלק ממערך השירותים והשינויים שמקדמת העמותה מושם דגש מיוחד על נושא השילוב בתעסוקה.
בפגישה בעיריית רמת גן דנו כאמור בסוגיה זו ויחד עם המשתתפים לובן הנושא מכל היבטיו במטרה להוביל שינוי משמעותי בקרב העסקים ברמת גן. הועלו רעיונות, הצעות ודרכים ליצירת תמריצים ועידוד לבעלי עסקים בעיר שיעסיקו אנשים עם מוגבלות.
ראש עיריית רמת גן ציין לשבח את פעילות עמותת 'שמעיה' והצהיר כי הוא שמח וגאה בכך ש'שמעיה' המתפרסת על פני 16 סניפים שונים ברחבי הארץ בחרה לשכן את המטה המרכזי שלה ברמת גן. כמו כן הביע נכונות ורצום לסייע בקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בקרב עסקים בעיר.
הרב שמעון לוי מנכ"ל שמעיה הביע את קורת רוחו משיתוף הפעולה וציין כי זהו מודל לחיקוי לעיריות נוספות שיובילו שינויים משמעותיים בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה. "זוהי תרומה הדדית לחברה כולה" הוא אמר.
הפגישה הסתיימה תוך קביעת מועד לפגישה נוספת בקרוב בה תוצג תכנית עבודה מגובשת ודרכים מעשיות ליישום ההחלטות.