בני ברק

בני ברק
מכון שמיעה, מועדוניות, מרכז טיפולי, גנים, מועדון בוגרים

כתובת: סורוצקין 11
דוא"ל: shmaya@shmaya.org.il
טלפון: 03-5783410 | פקס03-5784001

Contact Us

Do you have a question? Want more information? Fill out the details and we will contact you as soon as possible