שמעיה - הארגון הותיק. והפעם... למען האזרחים הותיקים!

השבוע החלה שמעיה בהפעלת המרכז לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה לבני 60 ומעלה בנגב המערבי.
המרכז שבהפעלת שמעיה הוא עדות לזכיה מרגשת במכרז אותו פרסם אשכול רשויות נגב מערבי במהלך השנה.
למרכז 3 שלוחות ברשויות שונות והוא ייתן מענה לתושבי כל האשכול (שדרות, נתיבות, אופקים, מועצות אזוריות: שדות נגב, שער הנגב, מרחבים, בני שמעון ואשכול).
מטרת המרכז להוות "כתובת" לתושב הפורש ולתת כלים לבאי המרכז לתכנון נכון וניהול מושכל של תקופת החיים שלאחר הפרישה לגמלאות.
המרכז הוקם בשותפות של ג'וינט ישראל- אשל, המשרד לשוויון חברתי ואשכול רשויות נגב מערבי, ועמותת שמעיה כאמור נבחרה לנהל אותו בפועל.
בשמעיה מציינים כי העיסוק החדש עם הגיל השלישי מעניק לארגון כוחות רעננים והתחדשות, והם פועלים ביתר שאת למימוש עקרונות ומטרות המרכז.