הרהורים על כוס קפה

את התמונה הזאת שלחה לנו עו"ס ממחלקת נכויות בעיריית אשדוד. התמונה פותחת הרבה אפיקי מחשבה ומעלה מגוון אסוציאציות אנושיות, מנטליות ורגשיות כאחד. 
מה שבטוח שהיא מהווה מודל לגישה מכבדת, לסובלנות, לפתיחות לקבלת השונה. 
במרכז 'קדימה לעבודה' של 'שמעיה' מציינים כי זהו בהחלט מודל לחיקוי!


בבית קפה זה מועסקים עובדים עם מוגבלות אנא גלו סבלנות וסובלנות כלפי נותני השירות והיו חלק משילובם בחברה