רמת גן

רמת גן
מרכז 'קדימה לעבודה', מרכז תמיכה בתקשורת

כתובת: בית נח- ז'בוטינסקי 155 פינת בן גוריון 38
דוא"לsimanim@shmaya.org.il
טלפון: 03-6486020 | פקס: 03-6486030