מספרי חירום

מספרי חרום לכבדי שמיעה:

בהודעה יש לציין את הפרטים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה, שם הרחוב, מספר הבית, שם העיר ואת פרטי המקרה

משטרה 100
סמס: 052-2020100
וואטסאפ: 0506-110-110
פקס: 08-6525111
דוא"ל: listen@police.gov.il
 
מגן דוד אדום (מד"א) 101
סמס / וואטסאפ: 052-700-0101
פקס: 1-800-500-101
דוא"ל: 101@mda.org.il


מכבי אש 102
סמס / 
וואטסאפ: 050-5960735
פקס: 02-5418093