כנס בריאות הכליות - בשיתוף מעייני הישועה

באולם ההרצאות של 'מעייני הישועה' התכנסו קרוב למאה חולי כליות שבאו להיות שותפים לתכניה המרשימה שתוכננה במיוחד עבורם, בערב מקצועי וחשוב. התכניה היא פרי חשיבה ויוזמה של איגוד חולי הכליות בשמעיה, שנותנים דעתם כל העת כיצד להעשיר את היריעה מצד אחד ובד בבד להקל על המשא והאתגר בעומד בפני החולים.
ההרצאות מפי טובי המומחים, פרופ' בונר - ותיק הנפרולוגים בארץ שעמד שנים בראש המאגר הלאומי להשתלות, ודר' שול, מנהל המכון במעייני הישועה ומי שהקים ועמד בראשות מכוני דיאליזה בעולם ובארץ. נשמעו בקשב רב ההרצאות וביחוד הרצאתו המרתקת של הרב ישעיהו הבר, אורח הערב, שהגיע במיוחד וסיפר סיפורי גבורה של מתנדבים תורמי כליות.
הערב נמשך למעשה גם לאחר שננעל באוירה נרגשת ותועלת מרובה, כאשר הציבור ניגש לאישי הציבור - הרב הבר שהיתה זו עבור הציבור הזדמנות נדירה לפגשו פנים אל פנים, צוות הרופאים הבכיר, ולר' יעקב הורונצ'יק מאיגוד חולי הכליות, להתייעצויות, שאלות והצעת התלבטויות.