מוקד הקו הפתוח של שמעיה - שעמד לרשות הקהל הניב תוצאות מפתיעות

מטבע הדברים העמידו בשמעיה לקראת הימים הנוראים - ראש השנה ויום הכיפורים, מומחים שהשיבו בקו פתוח במענה הלכתי לשאלות השונות שצצות אצל כבדי שמיעה וחרשים בענייני שמיעת השופר והחג בן שלשת הימים.
השאלות המגוונות שעלו, והגיעו אף מעבר לים, לימדו עד כמה חיוני מוקד שמופעל על ידי אנשי השטח המתמחים בתחומם. מעניינים במיוחד היו דברי הנרגשים של גברת שסיפרה שללא מכשירים אינה שומעת כלל, ובזכות המענה, לראשונה לאחר שנים רבות, תזכה לקיים מצוות שופר כהלכתה.
יחד עם זאת הופעל מוקד המידע היחודי עבור חולי הכליות, בהלכות הצום הקשות, שהעניק לטרומיים, למטופלי דיאליזה ולמושתלי הכליה מידע זמין וכן נשלח למעוניינים גליון מיוחד שהופק לצורך כך. המענה והגליון, על פי הכוונתם של הרב הגאון אליעזר רוט שליט"א ופרופ' יצחק סלוטקי, העומדים בראשות האיגוד לחולי כליות ומושתלים, שבמשך כל השנה עומד לעזר ואחיסמך לאוכלוסיה זו בכל השלבים בהתאמה לצרכיהם.