הכניסה למעון יום שיקומי אצל ילדים בעלי מוגבלות

     תהליך כניסה למעון יום שיקומי
 
חוק מעונות יום שיקומיים החל לפעול בשנת 2000 במטרה לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים מסגרת חינוכית אשר תואמת את יכולותיהם ומאפשרת להם לקבל את מספר הטיפולים המגיע להם בשילוב עם המסגרת החינוכית. המעונות מופעלים וממומנים ע" משרד הרווחה בשיתוף עם משרד הבריאות.
 
תהליך ההכרה נעשה לאחר קבלת האבחנה אשר בה מצוינת המלצה למעון יום שיקומי או תקשורתי.
 
הועדה של הרווחה מחליטה לגבי זכאות למעון שיקומי והחלטתה מותנית באבחנות הילד ו/או הכרה בביטוח הלאומי. לעיתים מתקבלים בוועדה גם ילדים שאינם זכאי חוק אך הינם זכאי מעון. הועדה ברווחה מחליטה גם לגבי שיבוץ הילד למסגרת מסוימת (מותנה במקום פנוי).
 
להלן התהליך הנדרש לביצוע על ידי ההורים:
 
על ההורה למלא טופס תביעה ל"גמלת ילד נכה". גמלה זו מיועדת גם לילדים שאינם נכים או מוגבלים מבחינה מוטורית והיא אחד התנאים של כניסה למעון. 
טופס התביעה כולל 6 עמודים אותם יש למלא. כמו-כן יש לצרף אליו את כל המסמכים הרפואיים והאבחונים הרלוונטיים המעידים על צרכיו המיוחדים של הילד.
 
           ניתן להוריד את הטפסים מהאינטרנט www.btl.gov.il  או לקחת מהסניף הקרוב לביתכם.
 
 
  1. לאחר קבלת הטפסים בביטוח לאומי יוזמנו ההורים למוסד לביטוח לאומי לוועדה בה ייקבע אם הילד זכאי לגמלה, גובה אחוזי הנכות ולתוקפה של הגמלה. תשובה תישלח בדואר אל בית ההורים.
 
2. כמו כן נדרשת (במקביל) הכרה של האגף לשירותים חברתיים (אגף הרווחה) בעירייה בה מתגוררים ההורים. תהליך זה מתבצע על ידי העובדת הסוציאלית הממונה על תחום השיקום. 
 
  1. יש להעביר אל העובדת הסוציאלית הממונה על תחום השיקום ברווחה את המסמכים הרפואיים והאבחונים של הילד. העובדת הסוציאלית תשלח את החומר אל אגף הפיקוח של משרד הרווחה בכדי שיקבעו מועד לוועדת הערכה, בה ייקבע באיזה מעון ישהה הילד בשנה הקרובה. ההחלטה תלויה בשילוב גורמים כגון: סוג המעון, קרבה גיאוגרפית למעון, מספר המקומות הפנויים במעון ובקשת ההורים.
 
 
  1. עם קבלת התשובה הסופית ניתן לפנות לאיש הקשר במעון אשר עוסק בקבלת המועמדים
החדשים (עובד סוציאלי או מנהל המעון) ולקבוע מועד לפגישה.
 
 
  1. בהמשך יש להסדיר את השתתפות ההורים בתשלום באגף לשירותים חברתיים (הסכום נקבע
ע"פ תלושי השכר של ההורים).
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ס בשמעיה.