חוברת מידע – כבדות בשמיעה

כבדות שמיעה
פגיעה בשמיעה נובעת ממספר רב של סיבות ובין היתר היא עשויה להיות מולדת, לנבוע ממחלה, מדלקות בתעלת השמע, באוזן תיכונה או באוזן פנימית, מתרופות מסוימות הניתנות בטיפול של מחלות קשות, מחשיפה לרעש בעוצמות גבוהות, וכמובן מהזדקנות.
ישנם סימנים רבים שעשויים להעיד על ירידה בשמיעה: קושי בשמיעת צלילים חלשים; צורך לבקש מהדובר לחזור על דבריו; שגיאות בהבנת הנאמר, בעיקר בתנאי האזנה מאתגרים; קושי בהשתלבות בשיחה קבוצתית; צורך לראות את פני הדובר בזמן שיחה; צפצופים באוזניים וקשיים בהבנת שיחות טלפון.
חוברת זו מרכזת מידע המיועד לכבדי שמיעה ומתחרשים על מנת לסייע להם במימוש זכויותיהם.
החוברת הוכנה ע"י "בקול" -  ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים והאגודה לזכויות החולה.
 
תוכן העניינים
 
סעיף תיאור עמוד
פרק א' – בדיקות שמיעה בדיקות שמיעה קיימות ומה הן בודקות  
פרק ב' – מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מכשירי שמיעה – סוגים וזכאות בסל  
שתל קוכליארי  
מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם  PONTO/BAHA  
אביזרי עזר לשמיעה  
פרק ג' - טיפולים בדיבור וגמגום    
פרק ד' - זכויות כספיות ביטוח הלאומי  
מס הכנסה  
שירותי תמיכה לתקשורת במשרד הרווחה  
אחר - ארנונה, בזק, תחבורה  
פרק ה' – תנאי עבודה תנאי עבודה ואיסור הפליה בעבודה  
פרק ו' – ארגוני סיוע ועמותות חולים נתקלת בבעיה – למי לפנות  
עמותות חולים וארגוני סיוע  
 

פרק א' -  בדיקות שמיעה קיימות ומה הן בודקות
 
קיימות מספר בדיקות שמיעה הנדרשות במצבים שונים ובהתאם להחלטת הרופא המטפל כלהלן:
 
 
  1. בדיקת שמיעה  (אודיומטריה) – בדיקה זו הינו "סטנדארט הזהב" בקביעת קיומה, דרגתה וסוג ירידת השמיעה. במהלך הבדיקה הנבדק/ת יושב/ת בחדר אטום מבודד קול, ומרכיב/ה אוזניות שבהן מושמעים צלילים שונים בעוצמות שונות. הנבדק/ת מזהה את הצלילים באמצעות לחיצה על כפתור/הרמת יד. כמו כן מושמעים מילים בעוצמות קול שונות והנבדק/ת מתבקש/ת לחזור עליהן.
  2. בדיקת טימפומומטריה (היענות אקוסטית) - בדיקת מצב האוזן התיכונה באמצעות מכשיר המכונה טימפנומטר. במהלך הבדיקה, העורכת עד מספר דקות, מודדים את היענותו של עור התוף בתגובה לשינוי לחץ האוויר בתעלת השמע. מממצאי הבדיקה ניתן ללמוד על קיום בעיה, המקשה על עור התוף לנוד, למשל נוכחות נוזלים בחלל האוזן התיכונה