זכויות והטבות ללקויי השמיעה

בס"ד
זכויות והטבות לכבדי השמיעה

מה כולל 'סל תקשורת
'ותנאי הזכאות
 
https://www.shmaya.org.il/88422.html


מהן 'דמי תקשורת' ומי זכאי לו?

https://www.gov.il/he/service/communication-fees


לזכויותיהם של החירשים וכבדי השמיעה ובדרכים למימושן.
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94
 
 
 
מידע על 'חוק לרון' בביטוח לאומי, לבעלי נכויות היוצאים לעבודה
מענה אנושי: 04-8812245
מחשבון קולי לחישוב הדרגות ע"פ חוק לרון: 02-6463555
ביטוח לאומי, בשלל הנושאים:
 *6050
 
 
תודות לרב שלמה גולדנטל שהגיש את החומר הרב