סבסוד מכשירי שמיעה

החל מתאריך 1.1.2011, נכנסה לתוקפה ההטבה של משרד הבריאות המאשרת השתתפות במכשירי שמיעה. מתאריך זה חלה עליה בתקרת ההשתתפויות המירביות עבור רכישת מכשירי שמיעה, כפי הפרוט הבא:
  • מכשיר שמיעה מסובסד ב-6,000 ₪ לכל אוזן.
  • מכשיר FM מסובסד ב-8000 ₪.
  • מעל לגיל 65 ניתן לקבל החזר של 3,000 מקופת החולים.
לתשומת לבכם, החזרים כספיים על פי הטבה זו, ינתנו עבור מכשירי שמיעה שירכשו החל משנת 2011 ואילך, ובהתאם לתקרת ההשתתפות המירבית ובהתחשב במצב הכלכלי של המשפחה.
ההחזר הכספי יינתן על פי חשבונית/קבלה בה צוין סוג המכשיר (דיגיטלים בסיסי, FM, אנלוגי או ממוחשב). תדירות ההחלפה – לא פחות מ-3 שנים, למעט מכשיר FM שלגביו תדירות ההחלפה לא פחות מ-5 שנים. ההטבה תמורת ההחלפה תינתן אך ורק על סמך המלצתו של גורם מקצועי.
על מנת לקבל הטבה זו יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית (רח' הארבעה 14, תל אביב. טל': 03-5634857)
יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. בדיקת שמיעה אחרונה.
  2. המלצה מהמכון האודיולוגי על המכשיר שהוצע.
  3. קבלה מקורית על רכישת מכשיר השמיעה.
  4. אישורי הכנסות.
  5. צילום צ'ק – לצורך פרטי הבנק לקבלת ההחזר.
  6. צילום ת.ז. עם הספח.
"מכשיר כולל גם רכיבים מתכלים שונים ובכלל זהמעבד, כבלים, מכסה מיקרופון, טבעת שידור, סוללות נטענות או סוללות מתכלות ומטען לסוללות. זכאות המבוטח לקבל את המכשיר כוללת גם את הזכאות לאספקת ולהחלפת פרטי הציוד המתכלה" (עפ"י חוזר סמנכ"ל משרד הבריאות מספר 08.2011 פורסם ב-15.16.2011) 
על פי החוזר,  לקויי שמיעה בעלי שתל קוכליארי זכאים למימון קופ"ח וללא השתתפות עצמית כלל!

*הורה לילד לקוי שמיעה זכאי להיעדר ממקום עבודתו ימים נוספים לצורך טיפול בילדו, זאת בכפוף לתנאים האמורים בחוק ובהתאם לאחוזי הנכות של ילדו. לשם הכרה בזכאות זו יש להצטייד באישורים רלוונטיים.