עוד על מרכז טיפולי

המרכז הטיפולי הוא פרוייקט רב היקף, האחראי על מתן מענה מקצועי לקשייו הלימודיים של התלמיד לקוי השמיעה. פעמים רבות סובל לקוי השמיעה מהתפתחות לימודית איטית ומקושי בהבנת החומר הנלמד בעקבות המאמצים שהוא נדרש להשקיע בהקשבה ובהשתתפות במהלך השיעור. המרכז הטיפולי נועד לסייע לו להשלמת פערים ותומך בו כבר מגיל 6, בו הוא מתחיל לרכוש שפה ומיומנויות חברתיות במסגרת המותאמת לצרכיו. צוות המרכז מלווה את הילד בכל צעד, במסירות ובאהבה עד לסיום שנות הלימודים.

המרכז הטיפולי נועד לספק מענה מושלם לילד לקויי השמיעה בכל התחומים הנובעים מלקות השמיעה שלו, הן מבחינה לימודית והן מבחינה רפואית ופרא רפואית, בין שאר התחומים ניתן למנות:
  • מעקב אחר מצבו השמיעתי והשפתי של החניך.
  • שילוב החניך במוסד המתאים לו מבחינה מקצועית ומנטלית.
  • שעות עזר פרטניות במסגרת שעות הלימודים או בשעות אחר הצהריים במרכזי קלרינט.
  • שעות טיפול פרא רפואיות המועברות לחניכים במרכזי קלרינט.
  • הדרכה פרטנית לגננות ומורות משלבות בגנים, בבתי הספר ובתיכונים.
  • הדרכה כללית לצוות המוסד ולילדי המסגרת המשלבת.
  • קשר רציף עם המוסד המשלב כדי לוודא שקיים שיתוף פעולה מלא בין המוסד הלימודי למרכז קלרינט.  (ליצירת שילוב תקין ובונה)
  • הנגשת כיתות לימוד.
  • מעקב אחר שעות העזר בתיכונים שאינם נעזרים בצוות שמעיה.
  • המלצות והתאמות בבחינות הבגרות.
נכון להיום, מתפרס המרכז הטיפולי על שישה סניפים עיקריים בבני ברק, באלעד, בתל אביב, בחיפה, בטבריה ובצפת. חניכים המתגוררים במרחק, או כאלו שבשל מגבלות שונות אינם יכולים להגיע לסניפים, מקבלים את הסיוע במסגרת שעות הלימודים הרגילות.