מידע למעסיקים

מנסיוננו הרב בעבודה עם מעסיקים ליקטנו שאלות משמעותיות למעסיקים וענינו עליהם בסיוע טובי המומחים:
 
מי העובד שאקבל? איזו מוגבלות יש לו? 

העובדים המשולבים באמצעות מרכז 'קדימה לעבודה' הינם מועמדים עם פוטנציאל גבוה להשתלבות בתעסוקה. הם משולבים בעבודה רק אחרי שעברו תקופת הכשרה והכנה ואנשי המקצוע שלנו ממליצים על שילובם.
הם יכולים להיות אנשים עם מוגבלות פיזית או חושית (כגון לקות שמיעה או ראיה). הם יכולים להיות אנשים עם לקויות למידה, הנמכה קוגנטיבית, הפרעות קשב וריכוז, מוגבלות נפשית קלה או אספרגר וASD בתפקוד גבוה. הם יכולים גם להיות אנשים עם מגבלה רפואית קלה, או אנשים שהחלימו ממחלה. ובשורה התחתונה, אילו אנשים הגונים, חרוצים ומסורים, הם עשויים להיות מוכשרים ומתאימים מאד למשרה אותה אתה מחפש, והם רוצים לעבוד. אנחנו כאן כדי לעזור לך להעסיק אותם. 
 
כמה אני צריך לשלם לו?

התשובה הגורפת לשאלה כמה אתה צריך לתת לו, היא כמה הוא נותן לך. אם תפוקתו של העובד היא רגילה, גם השכר אותו הוא יקבל הוא שכר רגיל. אך אם הוא עובד בקצב איטי יותר, או שעקב מוגבלותו איכות העבודה שלו נמוכה יותר, גם השכר אותו הוא יקבל יהיה מותאם לאחוזי התפוקה שהוא נותן ביחס לעובד רגיל.
את רמת התפוקה שלו, ובעקבות כך את גובה השכר, יקבע אבחון של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שיתבצע שלושה חודשים אחרי תחילת ההעסקה. תהליך האבחון מלווה על ידינו לכל שלביו כדי להקל ממך את ההתעסקות עם טופסולוגיה, תיאומים וכדו'.

וכמה תשלם לו עד שיקבע השכר המותאם? השכר בשלושת החודשים הראשונים יהיה על פי סיכום חתום בינך לבין העובד ובהתאם לאחת ממדרגות השכר שנקבעו ע"י המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. בקשה שתוגש לפני תום 30 יום מהתחלת ההעסקה לא תחייב השלמה רטרואקטיבית של השכר מהתקופה שלפני תוצאות האבחון.
 
מה קורה אם העובד לא יספק את התפוקה שציפיתי ממנו?

אכן, מצויים מקרים בהם מעסיק מאוכזב מתפוקתו של עובד עם מוגבלות, מה שכמובן יכול לקרות גם בהעסקה של עובד ללא מוגבלות. אם תרגיש כי העובד אינו מספק את התמורה לה ציפית ממנו תוכל להגיש בקשה לשכר מותאם, כך שתשלם לו את התמורה ההולמת את התפוקה שהוא מספק לך. יתכן גם כי הוא זקוק ליותר הכוונה, מילים טובות וחיזוקים שיגבירו אצלו את תחושת הביטחון עד שישתלב כעובד מן המניין. תוכל להצמיד לו עובד ותיק שילווה אותו באופן אישי והמדינה תשתתף איתך בשכר העובד המלווה. 

בכל מצב, אנחנו נהיה לצידך עד שתהיה מרוצה מהעובד, ואם בכל זאת תרגיש כי העובד לא עונה על דרישות המשרה שלו, תוכל לסיים את ההעסקה כמו סיום העסקה של כל עובד אחר.
 
האם מותר לי לפטר עובד עם מוגבלות? 

מותר לפטר עובד עם מוגבלות בדומה לכלל העובדים, אם הפיטורין אינם נעשים בשל המוגבלות. המוגבלות כשלעצמה אינה יכולה לשמש עילה לפיטורין. כלומר, אסור לפטר עובד מחמת מוגבלותו אם הוא כשיר לבצע את עבודתו או אם יהיה כשיר לכך בעזרת התאמות.
 
האם אני חייב להעסיק עובד עם מוגבלות? 

צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות", שפורסם ב-14.10.5 ,מחייב כל גוף או יחיד שמעסיק למעלה מ-100 עובדים להעסיק 3% מן העובדים אנשים עם מוגבלויות. משרד הכלכלה גיבש תכנית לאכיפת החוק אך לא מיישם אותה בינתיים, וזאת כדי לתת לשינוי החברתי להתרחש ממקום אנושי יותר של קבלת השונה ומתן שוויון הזדמנויות לשכבות הנמוכות של האוכלוסייה. 
 
האם מותר לי לשאול מועמד לעבודה שאלות הקשורות למוגבלותו? 

הינך רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו רק אם מטרת השאלה היא לבדוק את התאמתו לתפקיד, לצורך מתן ייצוג הולם (קיום צו ההרחבה), או כדי להבין מהן ההתאמות הדרושות לו.
שים לב כי אתה צריך להסביר למועמד, שהוא אינו חייב לענות על שאלות אלו. במקביל, מועמד עם מוגבלות לא חייב לדווח למעסיק על מוגבלותו, אלא להיות כן לגבי יכולתו לבצע את העבודה הנדרשת על ידי המעסיק. בנוסף לכך, המעסיק מחויב לשמור על סודיות בקשר למידע זה ולהשתמש בו רק למטרה.
 
פרטים אישיים
השכלה
נסיון תעסוקתי