קרן סיוע ברכישת מכשירים למשפחות במצוקה

הדאגה הכנה של שמעיה לסובלים מלקות שמיעה, לא מתחילה ונגמרת במסגרות החינוכיות והטיפוליות שהיא מפעילה עבורם.
ישנם ילדים לקויי שמיעה המגיעים ממשפחות במצוקה כלכלית וההוצאה הגדולה של רכישת מכשיר שמיעה, היא נטל כבד עבורם.
שמעיה, בסיוע תורמים נדיבי לב, מעניקה מענקים כספיים לנצרכים וכך זוכים גם הילדים האלה לחוות, אולי לראשונה בחייהם, את חווית השמיעה האנושית.
גם אתם יכולים לעזור לעוד ילד לשמוע!
 
רחוב הרב פוברסקי 13 בני ברק
ת.ד 12345
info@shmaya.com    טלפון: 03-5783410
 פקס: 03-5787514
                                                                                                     
 
  רחוב שמעון בן שטח 8 אלעד  
ת.ד 
    info@shmaya.com          
סכום התרומה
סוג התרומה
סך התרומה:
72 ש"ח
פרטי התורם
פרטי אשראי
קוד אבטחה
תיעוד: עשרות ילדים חרשים והוריהם נהנו מיום כיף בחרמון
תיעוד:  עשרות ילדים חרשים והוריהם נהנו מיום כיף בחרמון