תרומה בכ. אשראי

סכום התרומה
סוג התרומה
סך התרומה:
72 ש"ח
פרטי התורם