תנאי זכאות

                                                                                  
                          
אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מעניק שירות תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה

תנאי הזכאות
 1. זכאות מלאה – מגיל 18 ומעלה?
קריטריונים:
 1. ליקוי שמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה.
 2. ליקוי זה התרחש לפני גיל שלוש.
 3. לפונה לא מלאו 60/65 לפני ה -  15/8/02.
מה כוללת זכאות מלאה?
 • דמי תקשורת
 • סל תקשורת
 • החזר מיסים על רכישת מכשיר פקסימיליה
 • השתתפות ברכישת גלאי בכי
 • שירותי תרגום
 1. זכאות חלקית - מגיל 18 ומעלה
               קריטריונים:
 1. ליקוי שמיעה של 50-69 דציבלים באוזן הטובה.
 2. ליקוי שמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה, שהתרחש לאחר גיל 3.
 3. בעלי ליקוי שמיעה של 70 דציבלים ומעלה מלידה שמלאו להם 60/65 לפני ה – 15/8/02.
 4. העומדים בקריטריונים לקבלת זכאות מלאה, שטרם מלאו להם 18.
מה כוללת זכאות חלקית?
 1. החזר מיסים על רכישת מכשיר פקסימיליה
 2. השתתפות ברכישת גלאי בכי
 3. שירותי תרגום
 
דמי תקשורת
סכום כספי חודשי הניתן לבעלי זכאות מלאה. חדש בשנת 2018: זכאות מלאה לכל גיל- מגיל 18 ומעלה. 
הסכום נכנס ישירות לחשבון הבנק של הזכאי
 
סל תקשורת
החזר כספי עבור רכישת אביזרי עזר לתקשורת בגובה 90% מעלות האביזר, ועד לסכום שנקבע בתקנות.  ניתן לבעלי זכאות מלאה בלבד
הזכאי יכול לדרוש החזר בגובה התעריף המלא של סל תקשורת אחת לארבע שנים (בשנת 2018 התעריף הוא 3,7