מידע וזכויות

•זכויות רפואיות והטבות ללקויי שמיעה:
•זכויות בתחום התעסוקה:
  • ביטוח לאומי- חוק לרון
  • ביטוח לאומי-
  • משרד הרווחה- תעסוקה נתמכת
  • משרד הכלכלה- המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
  • משרד הכלכלה- מימון לימודים
•מידע ראשוני להורים
•מידע למורים המשלבים בכיתה ילד/ה עם לקות שמיעה