זכאים לתוכנית

השמה באמצעות השיקום המקצועי במוסד לביטוח לאומי:

אנשים עם לפחות 20% נכות או 10% לנפגעי עבודה
בגילאי 18-67
בהתאם להחלטת עובדי השיקום במוסד לביטוח לאומי
 
השמה באמצעות משרד העבודה והרווחה:

אנשים עם לפחות 40% נכות
בגילאי 18-67
עם מוגבלות פיזית, חושית, או קוגנטיבית
או לחלופין אנשים המוכרים ביחידה לאוטיזם
בהתאם להחלטת העו"ס באגף לשירותים חברתיים
 


טופס הרשמה