מרכז קדימה לעבודה

מרכז 'קדימה לעבודה' ב'שמעיה' פועל לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה בהתאם למדיניות השיקום המקצועי של משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי.
אנו מאמינים כי אדם עם מוגבלות זכאי לשוויון זכויות וליחס הולם בהשתלבות בתעסוקה.
אנו פועלים בגישה החברתית, ומתוך ההבנה שהמוגבלות היא תוצר של האינטראקציה בין האדם לבין הסביבה שבה הוא פועל.
אנו רואים את השילוב בעבודה כחיבור מיטבי של אדם- סביבה- תפקיד ועושים את המרב על מנת להתקדם להשתלבות המיטבית,
תוך הסתכלות על הלקוח כמרכז התהליך ושותף לכל חלקיו - "שום דבר עלינו בלעדינו".

יחידות המרכז                    

 
                                                                                                     
 
 

בית נח- זבוטינסקי 155
פינת בן גוריון 38 רמת גן
ת.ד 393 בני ברק

avoda@shmaya.org.il  טלפון: 03-9330340
 פקס: 03-6486030