נופשונים

הנופשון הינו פעילות נופש ובילוי לילדים ובוגרים עם לקות שמיעה או עם לקות למידה מורכבת.
מטרת הנופשון הינה מתן אפשרות למשפחותיהם של הזכאים לצאת לחופשה, על מנת לחזק את המערך המשפחתי ולתת הפוגה זמנית למשפחה מהטיפול היומיומי בבן המשפחה עם מוגבלות.
לאפשר לזכאי עם המוגבלות לשהות בסביבה שונה, לצורך הפוגה ובילוי, וכן ליהנות משעות פנאי והעשרה חברתית.