קהילה

′שמעיה′ פועלת להקמת מסגרות קהילתיות שיקומיות המהוות עבור בעלי המוגבלויות בית חם ותומך ומעניקות להם ליווי אוהב ותמיכה בכל מצב.

בין המסגרות הקהילתיות: