קהילה

'שמעיה' פועלת להקמת מסגרות קהילתיות שיקומיות המהוות עבור כבדי השמיעה בית חם ותומך ומעניקות להם ליווי אוהב ותמיכה בכל מצב.

בין המסגרות הקהילתיות: