תעסוקה

ב'שמעיה' דואגים גם לעתידם ועצמאותם של אנשים עם מוגבלות ומפעילים עבורם מסגרות השכלה ושילוב בתעסוקה.
המטרה היא לאפשר להם לרכוש ידע ולהשתלב במקומות עבודה איכותיים, לפתח קריירה וחיים עצמאיים.