תרומות

תרומות באמצעות הוראת קבע:
לביצוע תרומה לארגון שמעיה באמצעות הוראת קבע נא הורידו את הקובץ המצורף כאן
ולאחר מילוי הפרטים שלחו למשרדינו בכתובת: רחוב הרב פוברסקי 13 ת.ד. 393 בני ברק מייל: yv@shmaya.org.il
    
סכום התרומה
סוג התרומה
סך התרומה:
72 ש"ח
פרטי התורם
פרטי אשראי
קוד אבטחה