מרכזים

רמת גן
מרכז 'קדימה לעבודה', מרכז תמיכה בתקשורת

כתובת: בית נח- ז'בוטינסקי 155 פינת בן גוריון 38
דוא"ל: simanim@shmaya.com
טלפון: 03-6486020 | פקס: 03-6486030

באר שבע
מועדון בוגרים

דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון: 1599555222| 03-6486030

טבריה
מועדוניות, מרכז טיפולי, התפתחות הילד

כתובת: המגינים 54, טבריה
דוא"ל: tverya@shmaya.com
טלפון: 04-6726793 | 04-9594990

טבריה
מועדון בוגרים, קורסים מקצועיים, מרכז 'קדימה לעבודה'

כתובת: שדרות הרצל 15, טבריה
דוא"ל: tverya@shmaya.com
טלפון: 04-6726794 | 04-9594991

חיפה
מרכז טיפולי, התפתחות הילד, קדימה לעבודה

כתובת: חרמון 32 חיפה
דוא"ל: msh@shmaya.com
טלפון: 04-6057272

חיפה
מועדון בוגרים

כתובת: יואב 17 קרית אליעזר
דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון:04-6057272

צפת
מועדוניות, מרכז טיפולי, התפתחות הילד

כתובת: גני הדר 34, צפת
דוא"ל: shmayazfat@shmaya.com
טלפון: 04-6577701 | 1534-6577701

ראשון לציון
מועדון בוגרים

כתובת: גבורי י שראל 13
דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון: 1599555222 | 03-6486030

רחובות
מועדון בוגרים

דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון: 1599555222 | 03-6486030

אלעד
מועדוניות, מרכז טיפולי, התפתחות הילד

כתובת: מרכז רימון- שמעון בן שטח 10
דוא"ל: cr@shmaya.com
טלפון: 03-7365843

ירושלים
מועדון בוגרים

כתובת: שאול עבוד 20
דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון: 1599555222| 03-6486030

מודיעין עילית
מרכז 'קדימה לעבודה'

כתובת: מרומי שדה 8
דוא"ל: moriyamalk@shmaya.com
פקס: 03-6486030

בני ברק
התפתחות הילד

כתובת: פוברסקי 13 בני ברק
דוא"ל: shmaya@shmaya.com
טלפון: 03-5783410 | פקס03-5787514

בני ברק
מכון שמיעה, מועדוניות, מרכז טיפולי, גנים, מועדון בוגרים

כתובת: סורוצקין 11
דוא"ל: shmaya@shmaya.com
טלפון: 03-5783411 | פקס03-5784001

בני ברק
מעון שמעיה

כתובת: טולידנו 12
דוא"ל: maon@shmaya.com
טלפון: 03-6199486 | פקס03-5787514

בני ברק
מעון שמעיה

כתובת: עזרא 11
דוא"ל: shmaya@shmaya.com
טלפון: 03-6199486 | פקס03-5787514

בני ברק
מועדון בוגרים

כתובת: ז'בוטינסקי 138
דוא"ל: n@shmaya.com
טלפון: 03-6486020 | פקס03-6486030