חינוך

'שמעיה' פועלת להקמת והפעלת מסגרות חינוכיות מותאמות לילדים בעלי מוגבלויות במטרה לאפשר להם סיוע ותיווך בשנות ההתפתחות וההשכלה.
בנוסף, מעניקה 'שמעיה' ליווי מלא לילדים המשתלבים במוסדות חינוך רגילים, תוך הדרכת הצוותים החינוכיים וההורים לליווי נכון ובונה של הילד.

מפעילות שמעיה בתחום החינוך: