shmaya_chadash
התכבדנו השבוע ביום ראשון 2/7/23 בביקורה של השרה מאי גולן ממפלגת הליכוד,
הביקור התקיים לרגל הופעת סוף שנה בביצוע בנות מועדון שמעיה שנערכה באולם בית התרבות שרת בפתח תקווה
השרה גולן נשאה דברי ברכה לארגון ‘שמעיה’ ולעומדים בראש-
הרב שמעון לוי- מנכ”ל, הרב יהושע רייס- סמנכ”ל והרב רוט- רב הארגון
בדבריה שיבחה את הפעילות המבורכת של הארגון, את המעטפת המקצועית והתומכת לה זוכות הבנות במסגרת פעילות המועדון
והתמיכה המערכתית של הארגון גם בבני המשפחה
בנוסף דיברה על האפשרויות הבלתי מוגבלות של כל בת ובת ב’שמעיה’ והוסיפה דברי חיזוק, אמון ואמונה לאימהות
בהמשך נתכבדה לצפות בבנות המופיעות.
ארגון שמעיה מודים ומברכים את השרה מאי גולן על השתתפותה המכבדת ועל מאמציה לקידום צרכי הארגון.
לזכות להעניק ‘אפשרויות בלתי מוגבלות’ לכל אדם בכל מקום ובכל גיל.
יום פתוח מכון שמיעה