shmaya_chadash

מאמינים בדרך בשיתוף ארגון שמעיה מסכמים בהתרגשות ובהודאה לד’ ית’ על שבת מרוממת ומחזקת לחולי כליות העוברים טיפולי דיאליזה, ומושתלי כליה.
השבת התקיימה במלון ציפורי בכפר, חפץ חיים בסימן ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’.
במהלך יום שישי והשבת נערכו הרצאות מגוונות, הופעה מיוחדת לנשים, ורב שיח עם הרה”ג אליעזר רוט שליט”א רב ארגון שמעיה, ופרפ’ אוריאל לוינגר, מלניאדו.
הנה ציטוט מאחד המשתתפים, כל מילה מיותרת…
“יישר כוח גדול על השבת המפוארת שהוכנה ואורגנה בטוב טעם.
זה נתן לי כמה תובנות ומבטים עמוקים יותר על החיים. עשיתם חסד עצום עם נשמות כבויות”…

יום פתוח מכון שמיעה