shmaya_chadash

יום חמישי – כ’ אייר 11/05

הערב התקיים ביום חמישי, לפני שבוע באולם שע”י שמעיה בבני ברק

בערב השתתפו אבות לילדים עם מגבלה, מכל אגפי שמעיה כו”ח , שהתאחדו ובאו לקבל כוח וכלים ולהיטען בעוצמה פנימית.

בערב התכבד הרב פינק, חבר ועדת הרבנים ורב קהילת בעלז, להדהד את המסר-

במקום להתעמת עם אתגרי הילד ומגבלותיו, העצימו את הכוחות המיוחדים הגלומים בו וראו אך נחת, בנוסף בערב הוקרנה הסרטה של הרב בעדני זצ”ל עם ילדי שמעיה ולסיום- פאנל אבות מרתק.

יישר כח להנהלת שמעיה, על כבוד האדם שמעניקים להורים, כח ועוצמה שבודאי ילוו את האבות עוד ימים ארוכים…

יום פתוח מכון שמיעה