shmaya_chadash
נציגי השגרירות: “שמעיה מובילים גם בטכנולוגיה”
את הדברים אמרה ד”ר אנה יונס, יו”ר המחלקה הכלכלית בישראל, ומי שעמדה בראש משלחת של משרד החוץ הגרמני בביקורם ב’שמעיה’. במהלך הביקור, שהתקיים בשבוע שעבר בסניפי שמעיה בבני ברק בהשתתפות נציגי השגרירות הגרמנית, התרשמו חברי המשלחת מהמקצועיות ומהכלים הטכנולוגיים המתקדמים בהם נעשה שימוש במכוני השמיעה והתפתחות הילד, לטובת אלפי המטופלים של שמעיה במסגרות הייעודיות השונות. כמו כן נחשפו לאייפד מהפכני שנכנס לשימוש ראשוני בסניפי שמעיה ברחבי הארץ,  אשר משמש כאמצעי יצירת קשר עבור ילדים שאינם יכולים לעשות זאת.
הביקור נפתח במעונות השיקומיים של שמעיה, בו נערכה היכרות עם צוות המעון והמטפלות הפרא רפואיות. הנוכחים קיבלו סקירה מקיפה מהקלינאית הראשית בשמעיה על כלל העזרים הטכנולוגים שבשימוש הצוות המטפל, כשבתוך הדברים הדגימה הקלינאית את השימוש באייפד ותרומתו הרבה לתקשורת. בהמשך ביקרו המשתתפים בגן שמעיה לילדים חרשים, והמשיכו למכון האודיולוגי, בו מתבצעות מדי יום בדיקות שמיעה לכל הגילאים, התאמות מכשירים לילדים ולמבוגרים ואספקת ציוד עזר למכשירי שמיעה ע”י צוות מקצועי ומסור. המשתתפים דנו בהרחבת שיתוף הפעולה בין שמעיה לנציגות הגרמנית בישראל לטובת הטמעה של אמצעים טכנולוגים מתקדמים בכלל פעילות הארגון.
רגע מרגש נרשם כאשר הביעו נציגי עמותת שמעיה את תודתם על תרומת השגרירות לארגון, במימונם של האייפדים החדשניים, וזאת לטובת ילדי המעונות. גם מנכ”ל שמעיה, הרב שמעון לוי, מוסר תודתו לשגרירות על האכפתיות והלב החם ובמיוחד על הבעת האמון ונטילת חלק משמעותי בפעילות למען אנשים עם מוגבלות. חברי המשלחת ציינו את שמעיה כארגון העומד בחזית הטכנולוגיה ומקדם פתרונות פורצי דרך לטובת אנשים עם מוגבלות מכלל המגזרים בחברה הישראלית.
יום פתוח מכון שמיעה