shmaya_chadash

מיזם חדש בשמעיה באגף מרכז חינוכי טיפולי בבני ברק

מיזם: “שווה להיפגש” מפגשים חודשיים לשכבת התיכון בשמעיה

מפגשי חיבור וחוויה לבנות מועדון ‘שמעיה’ בגילאי 14-18 (ח-י”ב)

במפגשים נהנות הבנות מ קורס/סדנא, תכנית חברתית וארוחה מפנקת, המפגשים מתקיימים אחת לחודש

יום פתוח מכון שמיעה