shmaya_chadash

מעמד חגיגי התקיים השבוע בקמפוס שמעיה ברחוב פוברסקי בני ברק לכבוד חנוכת הבית של מכון השמיעה אשר נפתח מחדש לציבור לאחר השקעה רבה על שיפוץ וציוד המכון במיטב הכלים הטכנולוגיים החדשים ביותר בכדי לייעל את איכות הבדיקות וחווית השירות של הבאים בשערי המכון בקביעת המזוזה בדלת הכניסה למכון כובד הגאון ר’ שרגא שטיינמן שליט”א ראש ישיבת אורחות תורה וחבר מועצת גדולי התורה המשמש אשר ממלא מקום אביו הגדול מרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל כנשיא של ארגון שמעיה כאשר בקביעת המזוזות בחדרי הבדיקות והטיפולים כובדו הגר”א רוט רב הארגון ראש העיר הרב רובינשטיין ומ”מ ראש העיר הרב זייברט
כמו”כ נשא דברים פרופ’ מיכאל וולף מנהל מחלקת אא”ג בביה”ח מעייני הישועה אשר העלה על נס את שיתוף הפעולה ארוך השנים עם שמעיה
מנכ”ל שמעיה הרב שמעון לוי ” אני מודה לקב”ה שהיגיענו לזמן הזה, אני רוצה לציין לטובה את צוות המכון אשר עובד ימים כלילות כדי שכל מטופל שמגיע לכאן ילד או מבוגר יצא עם ההרגשה הכי טובה ויקבל את הטיפול הכי מקצועי ואת מכשירי השמיעה המתקדמים ביותר בעולם”

יום פתוח מכון שמיעה