shmaya_chadash
לאחר שנה של בדיקת שטח מקיפה, מי הזכיינים בעיר על שירותי תעסוקה.
שבוע שעבר, נערך כנס בהשתתפות ראש העיר ב”ב ומעסיקים נבחרים
בו העניקו תעודות הוקרה למעסיקים שפותחים דלתם להעסקת אנשים עם מוגבלות.
ארגון שמעיה, בנציגות הרכז נתנאל צאמר, הביעו הוקרה למעסיקים של לקוחות שמעיה.
יום פתוח מכון שמיעה