shmaya_chadash
חדשות רלוונטיות לכולנו!
הורחב הפטור מהתו הירוק לילדים עם מוגבלות: מי נכללים ברשימה
ועדת החוקה שיכנעה את משרד הבריאות שכל ילד עם תעודת נכה עד גיל 12 ו-3 חודשים יוחרג מדרישות התו הירוק!
יום פתוח מכון שמיעה