shmaya_chadash
ביום ראשון  השבוע 9/7/23
נערך ביקור של חברת הכנסת אתי עטיה,
במהלך הביקור, במעון שמעיה בבני ברק, זכינו להציג לח”כ את הפעילות המסורה של הצוות עם הילדים.
ח”כ הבעיה התפעלות מאופן הטיפול המסור והמעטפת המקצועית הניתנת לילדי מעון שמעיה
הרב שמעון לוי- מנכ”ל שמעיה, בשיתוף מנהלת המעון והגננות העלו את האתגרים של ההורים לילדים עם מוגבלות ודנו בסוגיות אלו.
ארגון שמעיה מודים ומברכים את  ח”כ על הביקור המכבד, על הנכונות להוביל שינוי בשיתוף עם שמעיה ועל שיתוף הפעולה העתידי, בעז”ה, למען ילדים עם מוגבלות.
יום פתוח מכון שמיעה