shmaya_chadash

אפ 60

שנות פעילות
5

עובדים
6

מקבלי שירות
כ 2,000

יש לכם את החופש לבחור. הכלים שלנו,
הבחירות שלכם.

היא הדרך להזדקנות מיטבית.

הפרישה מעולם העבודה היא צעד מורכב ומשמעותי, הכרוך במעבר מסדר יום, מסגרת ותפקיד ברורים למציאות אחרת, בה אנו נדרשים להגדיר לעצמנו מטרות ומשמעות חדשות.

מחקרים מראים שמעבר זה גורם לרבים לתחושת אי-ודאות ולעיתים גם חוסר משמעות וריקנות.

מרכז אפ 60 + נגב מערבי מציע הדרכה, ייעוץ וליווי אישי לטווח ארוך לכל אדם המעוניין בכך, על מנת להחליף את אי הודאות בידע ובתחושת ביטחון, ולהפוך את כל היתרונות של תקופת הפרישה לנקודת זינוק חדשה.

יום פתוח מכון שמיעה