shmaya_chadash

אירחנו השבוע לביקור באגף התעסוקה נתמכת את מר שי שוורץ מנהל תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במשרד הרווחה וצוות הפיקוח
במהלך הביקור התכנסנו לישיבה ממושכת שבמהלכה עסקנו בהרחבת המענים והגדלת השילוב של אנשים עם מוגבלות במקומות העבודה
הרכזים המדהימים שלנו יחד עם מקבלי השירות במקומות העבודה שיתפו מהשטח בהצלחות ובדרך שבה הם מתגברים על הקשיים….
תודה לשי ולכל הצוות היקר על הביקור, ותודה לכל הצוות המדהים שלנו שעושה עבודה נפלאה!!!

יום פתוח מכון שמיעה