התפתחות הילד

מרכז התפתחות הילד של 'שמעיה' מציע מגוון טיפולים פרא רפואיים בכל תחומי ההתפתחות.
במרכז:
 
רחוב הרב פוברסקי 13 בני ברק
ת.ד 12345
info@shmaya.com    טלפון: 03-5783410
 פקס: 03-5787514
                                                                                                     
 
מרכז רימון  
רחוב שמעון בן שטח 10 אלעד  
    cr@shmaya.com          טלפון: 03-7365843    
 
רחוב גני הדר 34 צפת shmayazfat@shmaya.com  טלפון: 04-6577701
 פקס: 1534-6577701
                                                                                                     

 
רחוב המגינים 54 טבריה tverya@shmaya.com  טלפון: 04-6726793
 פקס: 04-9594990
                                                                                                     

 
רחוב חרמון 32 חיפה msh@shmaya.com  טלפון: 04-6057272